20171122_194411

Kristijan Iličić, Andrea Trgovčević