20171122_194418

Kristijan Iličić, Andrea Trgovčević