20171122_194422

Kristijan Iličić, Andrea Trgovčević